» Polityka prywatności
 • WYPRZEDAŻ

Ostatnie aktualności

Kontakt

Chmura tagów

Polityka prywatności

 Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania oraz zabezpieczania danych osobowych należących do użytkowników korzystających ze sklepu internetowego zarejestrowanego pod domeną www.zwalczaj.pl
 2. Administratorem danych osobowych (dalej: administrator) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Krzysztof Jaworski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MIX AGENCJA USŁUGOWO-HANDLOWA, ul. Indycza 4, 26-600 Radom, wpisany do CEIDG, NIP: 948-176-71-44, REGON 671925965,   e-mail: kontakt(at)zwalczaj.pl .
 3. Administrator decyduje o środkach i celach przetwarzania danych osobowych.

 

 

Gromadzenie danych osobowych

 

 1. Przeglądanie zawartości sklepu internetowego nie wymaga podawania przez użytkownika danych osobowych.
 2. W celu realizacji umów zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego www.zwalczaj.pl użytkownik może zostać poproszony o podanie następujących informacji:
  1. w przypadku gdy użytkownikiem jest konsument (osoba fizyczna zawierająca umowę w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową)

                                                              i.      imię i nazwisko

                                                            ii.      adres zamieszkania (ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj)

                                                          iii.      adres e-mail

                                                          iv.      numer telefonu

                                                            v.      faks

  1. w przypadku gdy użytkownikiem jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą

                                                              i.      imię i nazwisko

                                                            ii.      nazwa firmy

                                                          iii.      numer NIP

                                                          iv.      adres (ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj)

                                                            v.      adres e-mail

                                                          vi.      numer telefonu

                                                        vii.      faks

 1. Dane osobowe, o którym mowa w ust. 2 powyżej, wymagane są w celu zarejestrowania konta w sklepie www.zwalczaj.pl oraz złożenia zamówienia.
 2. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne.
 3. Administrator pozyskuje i przetwarza w celach technicznych oraz statystycznych informacje o numerze (w tym numerze IP) i rodzaju urządzenia końcowego, z którego użytkownik uzyskuje połączenie ze sklepem internetowym www.zwalczaj.pl .
 4. Sklep internetowy www.zwalczaj.pl  wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze sklepu przez użytkownika. Pliki typu cookies umożliwiają utrzymanie sesji użytkownika bez konieczności ponownego wpisywania loginu i hasła na każdej podstronie. 

 

 

Przetwarzanie danych osobowych

 

 1. Przez przetwarzanie danych osobowych należy rozumieć wszelkie operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe w celu zawarcia i realizacji umowy, której stroną jest użytkownik sklepu www.zwalczaj.pl , w szczególności w celu:
  1. przyjęcia zamówienia od użytkownika,
  2. rejestracji i logowania do konta,
  3. dostarczenia towaru pod właściwy adres,
  4. wystawienia rachunku / faktury z tytułu dokonanej sprzedaży,
  5. rozpatrywania reklamacji oraz roszczeń z tytułu niezgodności towaru z umową.
 3. Administrator może przetwarzać dane osobowe również w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług oraz w innych prawnie usprawiedliwionych celach.
 4. Informacje dotyczące użytkowników, w tym ich dane osobowe, będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w związku z realizacją umowy sprzedaży (m.in. dochodzenie ewentualnych roszczeń, obsługa reklamacji i realizacja uprawnień konsumenckich), a następnie zostaną usunięte.
 5. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych użytkownika:
  1. właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną zgodnie z przepisami obowiązującego prawa,
  2. w przypadku gdy będzie to niezbędne w celu realizacji umowy (np. przekazanie adresu do wysyłki firmie kurierskiej).

W innych przypadkach ujawnienie danych osobowych wymaga zgody użytkownika.

6.      Użytkownik ma prawo do wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia w całości lub w określonej części. W celu realizacji tych uprawnień użytkownik może skontaktować się z administratorem: Krzysztof Jaworski MIX AGENCJA USŁUGOWO-HANDLOWA, ul. Indycza 4, 26-600 Radom,   e-mail: kontakt(at)zwalczaj.pl .

 

 

Bezpieczeństwo danych osobowych

 

Administrator zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez Użytkowników danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem. W celu zabezpieczenia danych osobowych administrator stosuje odpowiednie zabezpieczenia techniczno-organizacyjne.

 

 

 


Przejdź do strony głównej

Promocje

Opinia o produkcie

PRODUKT: Po zastosowaniu preparatu wyraźnie zmniejszyła się liczba spotykanych karaluchów mimo spryskania małej powierzchni pomieszczenia więc preparat…
Ocena produktu 4/5
Do działania sklepu konieczna jest włączona obsługa Javascript oraz Ciasteczek (cookies).